sobota 18. augusta 2012

Pestovanie muchovníka


Muchovník jelšolistý ( Amelanchier alnifolia ) je nenáročný na pestovanie. Rastie dobre na piesčitých, hlinitých aj ílovitých pôdach, so širokým rozsahom pH. Najlepšie mu vyhovuje piesčito hlinitá pôda s vysokým obsahom organickej hmoty ( min 2-3% ) a pH v rozsahu 6,5-7,5.

Rastliny sú mimoriadne odolné voči mrazom. Mladé rastlinky vyklíčené v jari  v sadbovačoch uložené voľne na záhrade, mi bez problémov prečkali zimu aj napriek tomu, že neboli nijako chránené. Pred napadnutím snehu sa vyskytovali mrazy pod – 20 C. 

Výsadba

Sadenice sú dodávané prevažne v kontajneroch, preto výsadbu je možné realizovať prakticky kedykoľvek. Odporúča sa vysádzať dvojročné sadenice vysoké 20 až 50 cm.

Sadenice pestované na záhonoch sa po presadení pomalšie zakoreňujú a trpia šokom z presádzania. Kontajnerové sadenice zakoreňujú rýchlejšie a svoj menší vzrast rýchlo doženú . Po vysadení nesmieme zabudnúť na primeranú zálievku. V prvom roku rastliny vyžadujú 1 až 2 litre vody na ker denne, počas horúceho a suchého počasia.

Pri jesennej výsadbe sa sadenica do jari „ usadí „ do sadbovej jamky, na začiatku vegetácie má dostatok vlahy a nie je potrebná dodatočná závlaha, ale hlavne netrpí šokom z presádzania.

Pri jarnej výsadbe nám odpadá vo väčšine prípadov dodatočné zalievanie, ale v prvom roku majú rastliny slabšie prírastky. V druhom roku sa ich veľkosť  vyrovná. Všeobecne sadenice muchovníka nemajú radi presádzanie a zastavia v tomto roku svoj rast, resp. prírastok je malý.

Sadenice vysádzame v radoch vo vzdialenosti 1 – 1,2 m o 5 až 8 cm nižšie ako vyrastali v kontajneri. Pred výsadbou nehnojíme. Vzdialenosť radov volíme podľa spôsobu ošetrovania a druhu vysádzaného kultivaru. Kry udržiavame rezom vo výške do 2 m. Ročné prírastky sú okolo 20 cm. Pri výsadbe by sme mali počítať so stratou vo výške asi 10 %. Moja strata po výsadbe  sa pohybovala do 2 %. Záleží to od mnohých faktorov, napr. oplotenia sadu
( ohryzovanie zverou ), množstva vlahy a pod.

Muchovník prináša ovocie po 3 až 4 rokoch, najvyššie výnosy sú po 7-8 rokoch od výsadby a pohybujú sa od 3,5 až 8,0 t/ha, max. výnos 13 t/ha. Z jedného kríka nazbierame 2 - 7 kg plodov. Do sadu sa odporúča výsadba troch kultivarov. Pre zachovanie zdravého vývoja a vysokej úrodnosti potrebujú kríky muchovníka 250 až 450 mm vody na 1 m2 ročne.

Kultivary

Kanada je nesporne najväčším pestovateľom tohto vynikajúceho ovocia. Medzi najviac komerčne pestované kultivary patria, Theissen, Smoky, Northline, Regent, Martin.

Na mojej záhrade sa venujem pestovaním a množením kultivarov Smoky, Northline a Martin.

Smoky
Kultivar z oblasti Beaverlodge, Alberta, Kanada. Plody majú priemer až 14 mm, guľaté, modro - čierne, zvyčajne 7-11 v klase, relatívne nerovnomerné dozrievanie, najsladší kultivar. Plody veľké. Ker je 4,5 m vysoký, životnosť 70 a viac rokov. Čiastočne odolné voči voškám. Veľmi produktívny kultivar, výnos až 6 t /ha.Týmto kultivarom je vysadených 85% výsadby v Kanade. 

Northline
Kultivar z oblasti Beaverlodge, Alberta, Kanada. Plody majú priemer 16 mm, obrátený vajcovitý tvar, modro - čierne plody, veľmi pevné, zvyčajne 7 – 13 v klase, výborná chuť, pH 3,8 – 3,9. Plody sú rezistentné na praskanie. Kry v dospelosti vysoké až 4 m, široké až 6 m. Životnosť kra 50 a viac rokov. Veľmi produktívne. Možná citlivosť na vošky. Kultivar má tretí najväčší podiel na výsadbách v Kanade ( 1993 ).

Martin
Kultivar z oblasti Langham, Saskatchewan, Kanada. Vznikol výberom z kultivatru Thiessen. Plody majú priemer 18 mm, guľovitého tvaru, v klase zvyčajne 6 – 12 kusov, vynikajúcej chute. Ker dorastá až do výšky 5 m, jeho životnosť je až 70 rokov. 

Rez

Rez počas prvých troch rokov nie je potrebný. Odstraňujeme iba poškodené časti a konáre hrubšie ako 2,5 cm. Rez robíme skoro na jar, korunu udržujeme vo výške 2 až 2,5 m. Rezom uvoľňujeme stred koruny tak, aby boli kry dostatočne prevzdušnené .

Hlavný rez je potrebné urobiť po 6 až 9 roku od výsadby. Pestovatelia vo svete odporúčajú dodržiavať päťročný cyklus obnovy kra. ( Každý rok odstránime jednu pätinu výhonkov ).

Asi po 10 roku veku sadu je potrebné začať s obnovou sadu, t.j. každý rok nahradiť pôvodné kríky novou výsadbou o rozsahu 5 – 10 %.

Na začiatku vegetačného obdobia , alebo po vývoji kvetných púčikov odstraňujeme vrcholový rastový púčik ( zaštipovanie ), čo podporujeme rast bočných púčikov.  Ak by sme rez urobili veľmi skoro, vytvoril by sa nový vrchol. Dobré je počkať na kvet a zaštipnúť nad kvetom. Táto technika je problematická u veľkých výsadieb.

Výživa

Muchovník nemá špeciálne požiadavky na výživu. Pri hnojení dodržiavame všeobecne platné zásady. Hnojivo aplikujem v dvoch dávkach. Začiatkom mája a koncom júna. Používam bežne vyrábané priemyselné jedno, alebo viac zložkové hnojivo, každý tretí rok zapracujem do pôdy vyzreté organické hnojivo.

Pred výsadbou je potrebné v dostatočnom predstihu zapracovať do pôdy hnojivo, pôdu zrekultivovať a odstrániť buriny. Pred vlastným vysádzaním pôdu nehnojím. 

Množstvo hnojiva na ker               

Vek        Maštaľný hnoj    Slepačí trus    Umelé hnojivo    Umelé hnojivo
                   v kg / ker          v kg / ker         10_10_10          16_16_16
                                                                      v g / ker              v g / ker

-----------------------------------------------------------------------------------------------        
výsadba       2,50                    0,75                110,00                85,00
2                  3,50                    1,00                170,00              110,00
3                  5,00                    1,50                230,00              140,00
4 a viac        6,00                    2,00                280,00              170,00
 
V priemerná potreba čistých živín v pôde je asi  N 4 až 8,0 g/m2, P 9 až 18 g/m2,      K 55 až 110 g /m2  ( zdroj : internet )

Toto vynikajúce a perspektívne ovocie sa dostáva do našich záhrad len veľmi pomaly. Dôvodom je nedostatok informácií o jeho úžitkových vlastnostiach, nedostatok sadeníc osvedčených kultivarov, ale hlavne jeho nedostatočná propagácia.

Muchovník jelšolistý si zaslúži svoje miesto v našich záhradách.Postupy a názory uvedené v tomto článku vychádzajú z vlastných skúseností a nemusia byť v súlade s inými, veréjne dostupnými informáciami.